CAMPUS-ul Tășuleasa Social, locul de desfășurare a festivalului.

 

 

Accesul în Campus

Participarea la festival se face pe baza invitațiilor, a abonamentelor, sau a biletelor de o zi, care vor fi schimbate cu brățări de acces.

Accesul în campusul Tășuleasa se face numai pe parcursul orelor de desfășurare a festivalului și numai pe intrarea principală, unde vor fi verificate brățările de acces.

După ce participantul a primit brăţara, organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

Participanții acceptă că li se pot controla bagajele/gențile la intrarea și ieșirea din campus; în cazul refuzului, acestora li se poate interzice intrarea la eveniment.

Accesul minorilor sub vârsta de 16 ani în campus este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părinteasca (tutore), care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului.

Mâncare și băuturi

Participanții vor putea achiziționa mâncare și băuturi de la standul de food & drinks din campusul Tășuleasa Social.

Accesul cu mâncare și băuturi alcoolice este interzis în campus.

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice.

Apa

Apa de la robinetele din campus este potabilă. Vă recomandăm insistent să vă aduceți propriul recipient refolosibil pentru apă și alte băuturi, pentru a reduce folosirea paharelor de unică folosință (chiar dacă acestea nu sunt din plastic). La magazinul festivalului va exista și un număr limitat de căni de aluminiu inscripționate cu Filmul de Piatra.

Sfaturi

Nu uitați că Tășuleasa Social e la munte, la peste 1000m altitudine. Sunt necesare haine groase, încălțăminte adecvată și pelerină de ploaie, precum și o sursă de lumină: frontală, lanternă, telefon.

Urgențe

În caz de urgențe medicale, orice voluntar al festivalului vă poate îndruma spre personalul desemnat cu primul ajutor.

Obligații

În timpul proiecțiilor, participanții trebuie să păstreze liniștea, să nu folosească aparatele foto-video sau telefoanele mobile.

Participanții se obligă să nu pună în pericol sănătatea personală sau a celor din jur prin orice fel de acțiuni.

Participanții se obligă să nu deterioreze bunurile materiale existente în campus și cele puse la dispoziție în timpul festivalului; dacă acest lucru se întâmplă, ne rezervăm dreptul să evaluăm pagubele și să cerem despăgubiri, iar dacă participantul nu răspunde solicitărilor noastre vom apela la organele competente.

Participanții sunt obligați să păstreze curățenia pe întreg perimetrul de desfășurare a festivalului și să respecte colectarea selectivă a deșeurilor.

Deținătorii de animale își vor asuma întreaga răspundere pentru orice eveniment/incident care implică animalul lor și alte animale sau persoane.

Regulament

Se interzice accesul în tot perimetrul de desfășurare a festivalului cu arme (chiar dacă sunt legal deținute), explozibil, cuțite, bricege, obiecte din sticlă sau alte obiecte care pot vătăma.

Se interzice introducerea și folosirea în campus și camping a boxelor, amplificatoarelor, sistemelor audio, inclusiv folosirea celor din autoturisme.

Se interzice introducerea în campus a graffiti, stikere, sau alte materiale de publicitate care nu au fost avizate de către organizatori.

Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

Accesul în Pădurea Pedagogică este strict interzis în afara vizitelor organizate.

Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și va fi sancționată ca atare.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale.

Înotul în lacul din Pădurea Pedagogică este interzis şi extrem de periculos.

Dispoziții generale

Filmul de Piatra își rezervă dreptul de a modifica programul, în funcție de anumiți factori (ex: condiții meteo nefavorabile, evenimente neprevăzute etc).

Prin prezența în incinta festivalului (campus și camping), participanții iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că pot apărea în înregistrări foto și video care pot fi folosite în scopul promovării evenimentului.